ხელოსანი თბილისში ტელ: 579 08 67 60. ხელოსანი რამაზი.

კაფელის ხელოსანი თბილისში.

ჩემი ტელეფონის ნომერია: ტელ: 579 08 67 60. ხელოსანი რამაზი.

საუკეთესო რემონტი თბილისში